V/v giao nhiệm vụ trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 411/UBND-NLN
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung V/v giao nhiệm vụ trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 411CV2021.pdf