Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phương án trồng cây xanh phân tán hai bên đường trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên thôn và các khu di tích có tiềm năng du lịch thuộc địa bàn huyện Bảo Yên, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1114/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 14/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phương án trồng cây xanh phân tán hai bên đường trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên thôn và các khu di tích có tiềm năng du lịch thuộc địa bàn huyện Bảo Yên, năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 1114.pdf