Quyết định về việc thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1068/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2024
Ngày hiệu lực 10/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm QĐ 1068.pdf