Kế hoạch triển khai nội dung hợp tác giữa Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam với UBND tỉnh Lào Cai về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 - 2025
Số ký hiệu văn bản 244/KH-UBND
Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày hiệu lực 04/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai nội dung hợp tác giữa Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam với UBND tỉnh Lào Cai về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm KH 244.pdf