V/v phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Số ký hiệu văn bản 952/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/05/2024
Ngày hiệu lực 02/05/2024
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 952.pdf