V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu văn bản 1812/UBND-VX
Ngày ban hành 13/04/2024
Ngày hiệu lực 13/04/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1812CV2024.pdf
Cuon_sach_XD_va_phat_trien_nen_doi_ngoai_ngoai_giao_VN_(Nguyen_Phu_Trong)_240412030340605600_20240412051121250.pdf