THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch 10 xã đăng ký về đích nông thôn mới và 05 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024
Số ký hiệu văn bản 86/TB-VPUBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Ngày hiệu lực 15/04/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch 10 xã đăng ký về đích nông thôn mới và 05 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Bùi Công Khanh
Tài liệu đính kèm 86TBVP2024.pdf