V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thúc đẩy phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1760/UBND-NLN
Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực 11/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thúc đẩy phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1760CV2024.pdf