Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Vai trò của gia đình trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 212/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Vai trò của gia đình trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 212KH2024.pdf