V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2411/BNN-ĐĐ ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1616/UBND-NLN
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2411/BNN-ĐĐ ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1616CV2024.pdf
2411CVBN2024.pdf