V/v tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1614/UBND-NLN
Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1614CV2024.pdf
2412BNN2024.pdf