Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 04 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 74/TB-VPUBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 04 năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 74TB2024.pdf