Bãi bỏ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 16/11/2022, Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Tiểu khu đô thị số 1 thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 620/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2024
Ngày hiệu lực 28/03/2024
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 16/11/2022, Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Tiểu khu đô thị số 1 thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 620QĐ2024.pdf