V/v tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 891/UBND-NLN
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 891CV2024.pdf