Kế hoạch Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 107/KH-UBND
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực 16/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 107kh2024.pdf