Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024
Số ký hiệu văn bản 66/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 66kh2024.pdf
66khpl12024.pdf
66khpl32024.pdf
66khpl42024.pdf
66khpl52024.pdf
66khpl62024.pdf