Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 25kh2024.pdf