Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 3110/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2023
Ngày hiệu lực 06/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3110qd2023.pdf