Về việc phê duyệt danh sách học sinh cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển - năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3054/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách học sinh cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển - năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3054qd2023.pdf