V/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 5923/UBND-NLN
Ngày ban hành 18/11/2023
Ngày hiệu lực 18/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 5923cv2023.pdf