Ban hành Quy chế khen thưởng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2742/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế khen thưởng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2742qd2023.pdf