Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 314/TB-VPUBND
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 314tb2023.pdf