Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng trong công tác tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)
Số ký hiệu văn bản 2641/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 26/10/2023
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng trong công tác tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2642qd2023.pdf