Kế hoạch thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTG, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Số ký hiệu văn bản 367/KH-UBND
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTG, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 367kh2023.pdf