V/v tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4869/UBND-VX
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4869cv2023.pdf
4864cvbgd2023.pdf