KẾ HOẠCH Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giao của Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/1/2023 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 360/KH-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giao của Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/1/2023 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 360kh2023.pdf
360plkh2023.pdf
360pl2kh2023.pdf