Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2022 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 350/KH-UBND
Ngày ban hành 04/09/2023
Ngày hiệu lực 04/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2022 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 350kh2023.pdf