Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo sửa chữa công viên Nhạc Sơn thành phố Lào Cai (của Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai (đối với thửa đất xây dựng nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai tại phường Kim Tân).
Số ký hiệu văn bản 81/TB-UBND
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo sửa chữa công viên Nhạc Sơn thành phố Lào Cai (của Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai (đối với thửa đất xây dựng nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai tại phường Kim Tân).
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 81tb2023.pdf