Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 242/TB-VPUBND
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 242tb2023.pdf