Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1386/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1386qd2023.pdf