THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 6 năm 2023 Số ký hiệu: 159/TB-VPUBND
Số ký hiệu văn bản 159/TB-VPUBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 6 năm 2023 Số ký hiệu: 159/TB-VPUBND
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 159tb2023.pdf