Tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang
Số ký hiệu văn bản 2505/UBND-VX
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung Tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 2505cv2023.pdf