Về việc bổ sung danh sách khen thưởng trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 1314/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung danh sách khen thưởng trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1314qd2023.pdf