KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17 -CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 136/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17 -CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 136kh2023.pdf