Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 138/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 139kh2023.pdf