đề cử, giới thiệu đơn vị tham gia giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2023
Số ký hiệu văn bản 960/UBND-XD
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung đề cử, giới thiệu đơn vị tham gia giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 960cv2023.pdf