V/v triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 915/UBND-KTN
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 915cv2023.pdf