Về việc điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 431/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 431qd2023.pdf