V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Số ký hiệu văn bản 669/UBND-TH
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 669cv2023.pdf