V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực 17/01/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 03ct2023.pdf