KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 163-CTr/TU ngày 12/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 430/KH-UBND
Ngày ban hành 31/12/2022
Ngày hiệu lực 31/12/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 163-CTr/TU ngày 12/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 430kh2022.pdf