V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và phát triển chăn nuôi, thủy sản bền vững
Số ký hiệu văn bản 150/UBND-NLN
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và phát triển chăn nuôi, thủy sản bền vững
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 150cv2023.pdf