Kế hoạch cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 07/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 07kh2023.pdf