Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp
Số ký hiệu văn bản 18/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 18qd2022.pdf