KẾ HOẠCH Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 01/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 01kh2023.pdf