Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (cho 09 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”
Số ký hiệu văn bản 2752/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (cho 09 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2752qd2022.pdf