Banner Logo Tỉnh
phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2695/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 2695QĐ2022.pdf