Quyết định ban hành Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 2626/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2626QĐ2022.pdf