Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 12-NQ/TU
Ngày ban hành 01/10/2022
Ngày hiệu lực 01/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 12NQTU2022.pdf