V/v thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc sắp xếp cán bộ để không giữ một chức vụ lãnh đạo quá hai nhiệm kỳ liên tiếp
Số ký hiệu văn bản 5161/UBND-NC
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc sắp xếp cán bộ để không giữ một chức vụ lãnh đạo quá hai nhiệm kỳ liên tiếp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 5161CV2022.pdf